Past Events

Hội thảo: Thực tế ảo trong nghệ thuật /Conférence: VR, 360°, 3D

20 Jan 17:00 - 19:00 20 Jan 17:00 - 19:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
NEST BY AIA NEST BY AIA
Đối với giới chuyên môn, công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality, viết tắt là VR) mang lại nhiều triển vọng mới trong cách kể chuyện và trải nghiệm của khách hàng. Đối với đa số c   More info


© 2018 Siguez