Talk-show số 20: ĐẦU TU THEO MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ (PPP)

30 Sep 15:00 - 18:00 30 Sep 15:00 - 18:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
NEST BY AIA NEST BY AIA
DIỄN GIẢ: 1. TS. Sỹ, Giảng viên, Bộ Môn Thi Công Và Quản Lý Xây Dựng, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại Học Bách Khoa 2. KS. Lâm, GĐ Chi nhánh Công ty TNHH Bảo trì Công trình...   More info


© 2017 Siguez