Nhận Hồ Sơ Đến 22/06/2018

Nhận Hồ Sơ Đến 22/06/201821 Jul 08:00 - 22 Jul 17:00 - Ho Chi Minh City
Open University - Postgraduate

Route

Cơ hội 100% học bổng học phí 1 năm học cho học viên có điểm thi đầu vào cao nhất của mỗi chuyên ngành và 100 suất học bổng mỗi học bổng trị giá 5.000.000đ cho cựu sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
1. Quản trị kinh doanh
▶️Môn thi tuyển sinh: Quản trị học, Marketing căn bản, Ngoại ngữ
2.Tài chính – ngân hàng
▶️Môn thi tuyển sinh: Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế vi mô, Ngoại ngữ
3.Kinh tế học▶️Môn thi tuyển sinh: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Ngoại ngữ
4.Khoa học máy tính
▶️Môn thi tuyển sinh: Cấu trúc dữ liệu& giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Ngoại ngữ
5.Công nghệ sinh học
▶️Môn thi tuyển sinh: Sinh học đại cương, Toán, Ngoại ngữ
6. Kỹ thuật xây dựng
▶️Môn thi tuyển sinh: Sức bền vật liệu, Toán, Ngoại ngữ
7. Luật kinh tế
▶️Môn thi tuyển sinh: Luật dân sự, Luật thương mại, Ngoại ngữ
8. Xã hội học
▶️Môn thi tuyển sinh: Xã hội đại cương, Phương pháp
nghiên cứu trong khoa học xã hội, Ngoại ngữ
9. LL &PP DHBM tiếng Anh
▶️Môn thi tuyển sinh: Ngôn ngữ, Phương pháp
giảng dạy, Ngoại ngữ phụ (Pháp, Trung)


Past Events

Buổi Giới Thiệu & Tư Vấn Chương Trình Đào Tạo Tiến Sĩ 2018

28 Apr 14:00 - 17:00 28 Apr 14:00 - 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Open University - Postgraduate Open University - Postgraduate
-Giới thiệu các chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Mở TP.HCM và quy định đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018 -Hướng dẫn, tư vấn nộp hồ sơ xét tuyển -Quy định xét cấp...   More info


© 2018 Siguez