Wonder Women Club First Meet - Up 8/2017

25 Oct 14:00 - 17:00 25 Oct 14:00 - 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
Buổi ra mắt Wonder Women Club tất cả cho phụ nữ, vì phụ nữ Việt Nam giúp nhau đạt được hạnh phúc, thành công, khỏe mạnh, phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp. Dành cho đối...   More info

Raffles Night: Breast Cancer – Are the Men Also Affected?

26 Oct 18:00 - 20:30 26 Oct 18:00 - 20:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
Breast Cancer is the most common cancer in women everywhere. But are the men free from being affected from this? Generally, men believe that breast cancer does not affect them at...   More info

Hội Thảo Tư Vấn Chuyên Sâu - Định Cư Vancouver Canada

12 Nov 16:30 - 19:30 12 Nov 16:30 - 19:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
HỘI THẢO TƯ VẤN CHUYÊN SÂU DI TRÚ ĐỊNH CƯ TẠI VANCOUVER CANADA GIỚI THIỆU DỰ ÁN KIZZILAND CON ĐƯỜNG ĐẦU TƯ DI TRÚ ĐỘC QUYỀN TẠI THÀNH PHỐ VANCOUVER CANADA Được tổ chức bởi Công Ty...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

17 Nov 15:00 - 20 Nov 12:00 17 Nov 15:00 - 20 Nov 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

24 Nov 15:00 - 27 Nov 12:00 24 Nov 15:00 - 27 Nov 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

01 Dec 15:00 - 04 Dec 12:00 01 Dec 15:00 - 04 Dec 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

04 Dec 15:00 - 07 Dec 12:00 04 Dec 15:00 - 07 Dec 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

08 Dec 15:00 - 11 Dec 12:00 08 Dec 15:00 - 11 Dec 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

11 Dec 15:00 - 14 Dec 12:00 11 Dec 15:00 - 14 Dec 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info

Probiotics Talks 6 - Bài giảng của Gs. Svante Twetman (Tp.HCM)

12 Dec 09:30 - 13:00 12 Dec 09:30 - 13:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
Hội thảo chuyên ngành dành cho các bác sĩ nha khoa -Đề tài: Oral probiotics friends or foes ? (Tạm dịch: Men vi sinh trong nha khoa bạn bè hay kẻ địch ?) -Diễn giả: Gs. Svante...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

15 Dec 15:00 - 18 Dec 12:00 15 Dec 15:00 - 18 Dec 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info

DreamTrips - Welcome DreamTrip: Ho Chi Minh City

18 Dec 15:00 - 21 Dec 12:00 18 Dec 15:00 - 21 Dec 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Pullman Saigon Centre Pullman Saigon Centre
About Your Trip Discover what being a DreamTrips Member is all about on this Welcome DreamTrip to Ho Chi Minh City, Vietnam! Sample delicious cuisine on the night of your arrival...   More info


© 2017 Siguez