Past Events

Vietnam Labour Law Conference 2018

04 May 08:00 - 17:00 04 May 08:00 - 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Riverside Palace Riverside Palace
HỘI NGHỊ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2018 Hội nghị luật lao động Việt Nam 2018 là diễn đàn chuyên môn chia sẻ về những khó khăn và kinh nghiệm trong thực tiễn ứng dụng Luật lao động...   More info

Rock N Roll Denim

27 Jun 09:30 - 28 Jun 17:00 27 Jun 09:30 - 28 Jun 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Riverside Palace Riverside Palace
Vietnam, being one of the most important sourcing destination, has become the favorite destination for the sourcing heads. The country is already a large supplier of apparel to US...   More info

Rock N Roll Denim

27 Jun 11:00 - 28 Jun 17:00 27 Jun 11:00 - 28 Jun 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Riverside Palace Riverside Palace
Vietnam, being one of the most important sourcing destination, has become the favorite destination for the sourcing heads. The country is already a large supplier of apparel to US...   More info


© 2019 Siguez