Past Events

Nhạc Thần Kinh

25 Apr 19:30 - 23:30 25 Apr 19:30 - 23:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
RockFanClub RockFanClub
NHẠC THẦN KINH 〇 Âm nhạc thể hiện tinh thần, tâm hồn con người. Trong xã hội hiện đại có nhiều loại người và từ đó cũng có nhiều loại nhạc. Nhạc Thần Kinh là đêm nhạc quy tụ...   More info


© 2019 Siguez