Vietbuild Home 14-18/12 2017

14 Dec 09:00 - 18 Dec 19:00 14 Dec 09:00 - 18 Dec 19:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
S.E.C.C. S.E.C.C.
  More info

Complast Vietnam 2018 / 越南橡塑膠&包裝展

10 Jan 10:00 - 12 Jan 21:00 10 Jan 10:00 - 12 Jan 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
S.E.C.C. S.E.C.C.
Complast Vietnam 2018 越南橡塑膠&包裝展2018 Date: 10-12 Jan. 2018 Location: SECC, Ho Chi Minh City 胡志明市 越南 http:/www.complastexpo.in/vietnam-2018/index.html - 此次展會將使參觀者見證塑膠包裝業在越南的高成長率 越南   More info

HortEx Vietnam 2018

14 Mar 09:00 - 16 Mar 17:00 14 Mar 09:00 - 16 Mar 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
S.E.C.C. S.E.C.C.
Hortex Vietnam; Diễn đàn B2B duy nhất về lĩnh vực hoa và rau quả tại Việt Nam! HortEx Vietnam; Unique B2B platform for the Horticulture and Floriculture sector in Vietnam...   More info


© 2017 Siguez