Family STEM Fun Fair - Phiên chợ Vui vẻ của Gia đình STEM

24 Sep 09:00 - 12:00 24 Sep 09:00 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Saigon Montessori Inspired Center - SMIC Saigon Montessori Inspired Center - SMIC
Tham gia miễn phí với chúng tôi trong một buổi sáng của các hoạt động S.T.E.M (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán). Các bé được hướng dẫn làm một vài món đồ chơi bằng kẹo mềm...   More info


© 2017 Siguez