Felin Felexis - Làng Hogsmeade giữa lòng Sài Gòn

05 May 11:00 - 06 May 19:00 05 May 11:00 - 06 May 19:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Saigon Outcast Saigon Outcast
(English content below) LÀNG HOGSMEADE GIỮA LÒNG SÀI GÒN MỘT NGÀY LÀM PHÙ THỦY SINH HOGWARTS . Đã hơn 20 năm từ lúc phép thuật của Harry Potter đi vào lòng fan hâm mộ toàn thế...   More info

Taco Loco! Taco Fest 2018

26 May 14:00 - 21:00 26 May 14:00 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Saigon Outcast Saigon Outcast
Hola Saigon! Come celebrate the beauty that is the TACO at Taco Loco: Taco Fest 2018. Right now we are organizing the best food vendors, music, and entertainment for you. Stay...   More info


© 2018 Siguez