Dining With The Stars - Ca sỹ Lệ Quyên & Lê Hiếu (Mùng 3 Tết)

18 Feb 17:30 18 Feb 17:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Saigon Princess - Unique Fine Dining River Cruise Saigon Princess - Unique Fine Dining River Cruise
Dining With The Stars Mừng Xuân Mậu Tuất Mùng 3 Tết Ca sỹ Lệ Quyên & Lê...   More info

Dining With The Stars - Ca Sỹ Đàm Vĩnh Hưng & Hồng Ngọc (Mùng 4)

19 Feb 17:30 - 22:30 19 Feb 17:30 - 22:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Saigon Princess - Unique Fine Dining River Cruise Saigon Princess - Unique Fine Dining River Cruise
Dining With The Stars Mừng Xuân Mậu Tuất Mùng 4 Tết Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng & Hồng...   More info


© 2018 Siguez