Past Events

Chương Trình Ra Mắt / Kindermusik Grand Opening

14 Apr 09:30 - 11:00 14 Apr 09:30 - 11:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA
(English caption below) TẤT CẢ TRẺ EM ĐỀU TÀI NĂNG! Đó là lời khẳng định của Ông Ken Robinson, Cựu chủ tịch Ủy ban cố vấn về Giáo dục Văn hóa và Sáng tạo của chính phủ Anh. Ông...   More info


© 2018 Siguez