Doanh Nghiệp Và Trách Nhiệm Bảo Tồn Di Sản Thiên Nhiên

29 Nov 08:00 - 11:30 29 Nov 08:00 - 11:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA
English caption below Hội thảo giới thiệu các khái niệm và sự liên kết giữa Bảo Tồn, Thẩm mỹ Nội thất và Doanh Nghiệp trong việc tạo dựng và gìn giữ Di Sản Thiên Nhiên. THAM DỰ...   More info


© 2017 Siguez