Soul Majors Showcase - Class of 2017

31 Jan 18:30 - 20:30 31 Jan 18:30 - 20:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA
(English caption below) SMPAA SoulMajors SoulAmbassadors CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT NĂM 2017 CỦA SOUL MAJORS Nằm trong chương trình đại sứ SMPAA, Soul Majors ra đời với mục đích tìm...   More info


© 2018 Siguez