Past Events

SSP Module III: Ma trận thông số cầu răng - HCM

21 Apr 08:00 - 22 Apr 17:00 21 Apr 08:00 - 22 Apr 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
SSP - Self Study Prosthodontic SSP - Self Study Prosthodontic
GIỚI THIỆU SSP MODULE III Những khái niệm cầu răng ngắn, cầu răng dài, cầu răng liên cung đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi mặc định trong trí chúng ta một vài loại hình cầu răng...   More info

SSP Module V: Hàm khung - Nhẹ tênh một chiếc lá - HCM

23 Jun 08:00 - 24 Jun 17:30 23 Jun 08:00 - 24 Jun 17:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
SSP - Self Study Prosthodontic SSP - Self Study Prosthodontic
GIỚI THIỆU SSP MODULE V Móc nào đây, ổ tựa chỗ nào đây, thanh bar gì đây .quá nhiều câu hỏi cho hàm khung. Module Hàm Khung mang đến những điều cốt lõi nhất về dạng thức nâng đỡ...   More info


© 2019 Siguez