Học thử Lãnh Đạo Để Tạo Sự Khác Biệt - LD13 (TPHCM)

01 Feb 19:00 - 21:00 01 Feb 19:00 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
TGM Corporation TGM Corporation
(Thông tin trên facebook chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tìm hiểu thêm thông tin tại link: https:/tgmnext.vn/project/lanh-dao-de-tao-khac-biet/) LỊCH KHAI GIẢNG Thời...   More info

Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 - NT18 (Hà Nội)

03 Feb 09:00 - 04 Feb 17:30 03 Feb 09:00 - 04 Feb 17:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
TGM Corporation TGM Corporation
(Thông tin trên facebook chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tìm hiểu thêm thông tin tại link: https:/tgmnext.vn/project/dac-nhan-tam-the-ky-21/) LỊCH KHAI GIẢNG Thời gian...   More info


© 2018 Siguez