Past Events

Creative Sessions 8 With Hoành Trần And Archie Pizzini

18 Apr 19:00 - 21:00 18 Apr 19:00 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
The Factory Contemporary Arts Centre The Factory Contemporary Arts Centre
(English below) Hoành Trần và Archie Pizzini (HATP Studio) có một tình yêu thường trực với những thành phố nơi đan xen của mật độ và chuyển động, nơi hội tụ các cá nhân với v   More info


© 2018 Siguez