Past Events

Leader Mindset K54 - Thay Đổi Mô Thức Lãnh Đạo

25 May 08:00 - 26 May 17:00 25 May 08:00 - 26 May 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Toppion Group Toppion Group
VÌ SAO HỌC KỸ NĂNG MỀM KHÔNG ĐỦ MÀ CẦN HỌC VỀ TƯ DUY LÃNH ĐẠO ? Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách Samuel smiles Chúng ta...   More info


© 2018 Siguez