Past Events

HIỆU SUẤT LÃNH ĐẠO

20 Apr 08:00 - 21 Apr 17:30 20 Apr 08:00 - 21 Apr 17:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Toppion Group Toppion Group
Khóa huấn luyện: HIỆU SUẤT LÃNH ĐẠO Phương pháp đào tạo đa tương tác kết hợp kỹ thuật NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) & Bóc tách tâm lý 1: 1 lột củ hành . Khóa 2 (20 & 21/04/2018...   More info

Leader Mindset K54 - Thay Đổi Mô Thức Lãnh Đạo

25 May 08:00 - 26 May 17:00 25 May 08:00 - 26 May 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Toppion Group Toppion Group
VÌ SAO HỌC KỸ NĂNG MỀM KHÔNG ĐỦ MÀ CẦN HỌC VỀ TƯ DUY LÃNH ĐẠO ? Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách Samuel smiles Chúng ta...   More info


© 2019 Siguez