Past Events

Về lại miền thơm - kỷ niệm 1 năm ra mắt Ủ một miền thơm

13 Jan 19:00 13 Jan 19:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Trung Nguyen Legend Cafe 44 Hoa Hồng Trung Nguyen Legend Cafe 44 Hoa Hồng
Mời bạn gặp gỡ và giao lưu với anh Vũ Thượng, tác giả Ủ một miền thơm sau tròn 1 năm sách ra mắt độc giả...   More info


© 2018 Siguez