Past Events

Offline Chủ Đề Travelling Miễn Phí Cùng Ues

18 Mar 08:30 - 11:00 18 Mar 08:30 - 11:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
United English Of Saigon United English Of Saigon
CHUYỂN ĐỘNG 24/7: SPEAKING DAY HOÀNH TRÁNG TẠI UNITED ENGLISH OF SAIGON, ĐÃ THEO BẠN ĐỂ CÙNG CHÉM GIÓ NÀO! CHỦ ĐỀ RẤT THỰC TẾT, HẤP DẪN VÀ DỄ VẬN DỤNG TRONG THỰC TẾ: TRAVELLING...   More info


© 2018 Siguez