Hội thảo Kế toán tài chính theo chuẩn mực IFRS & Học thử ACCA

21 Jan 08:30 - 12:00 21 Jan 08:30 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
University of Economics and Law University of Economics and Law
Với mong muốn đem kiến thức ACCA đến gần hơn với các bạn sinh viên những người đã, đang và sẽ theo đuổi lĩnh vực Kế toán Kiểm toán, UniTrain và Liên Chi Hội Đại học Kinh tế Luật...   More info


© 2018 Siguez