CLB tiếng Anh English For Life (đang sinh hoạt)

31 Dec 17:30 - 19:00 31 Dec 17:30 - 19:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Vietlearning and Community Development Center Vietlearning and Community Development Center
3 Câu lạc bộ Tiếng Anh English For Life là một hợp phần của Chương trình Công Dân Toàn Cầu, nhằm phát triển ngoại ngữ và kỹ năng cho các bạn trẻ Việt Nam của Vietlearning. English...   More info


© 2017 Siguez