Past Events

Quản trị kho hàng trong SCM

30 Jun 08:30 - 01 Jul 16:30 30 Jun 08:30 - 01 Jul 16:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Vietnam Institute of Logistics Vietnam Institute of Logistics
Mục tiêu của việc quản lý kho hàng hiệu quả trong chuỗi cung ứng là giảm chu kỳ tồn kho và chính sách tồn kho. Từ đó giảm chi phí và gia tăng dịch vụ với khách hàng. Nhà quản lý...   More info


© 2019 Siguez