Past Events

TIẾNG ANH THỰC DỤNG

14 Oct 08:30 14 Oct 08:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Zero Plus Zero Plus
Nếu bạn đang : Chưa giao tiếp tốt với tiếng anh ? Vốn từ hạn hẹp ? Phản xạ chậm và không được tự nhiên ? Có mong muốn tìm hiểu về các khó khăn và giải pháp về giao tiếp Anh...   More info


© 2017 Siguez