Kỷ niệm 40 năm thành lập trường 1977-2017

19 Nov 07:00 - 23:00 19 Nov 07:00 - 23:00 - Hoang Cau Hoang Cau
Trường THPT Hoàng Cầu Trường THPT Hoàng Cầu
Sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Hoàng Cầu 1977-2017 diễn ra: -7h30 ngày 19/11/2017: Lễ mít tinh kỉ niệm 40 năm thành lập trường. -19h00 ngày 19/11/2017: Lễ hội Ẩm...   More info


© 2017 Siguez