Kỷ Niệm Ngày Phật Thích Ca Thành Đạo 08-12 (âm lịch)

13 Jan 00:00 - 23:00 13 Jan 00:00 - 23:00 - Hue Hue
Huế Huế
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO 08-12 (ÂM LỊCH) Sao Mai rực rở góc trời Tử sinh đã dứt, não đời trôi tan Mười phương thế giới hân hoan Mừng đấng giác ngộ vén màn vô minh...   More info


© 2018 Siguez