Khóa huấn luyện đặc biệt: Tiếng Anh 4.0 - Định hướng tương lai

25 Mar 08:30 - 18:30 25 Mar 08:30 - 18:30 - Hue Hue
IZI English Community in Hue IZI English Community in Hue
KHÓA HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT: TIẾNG ANH 4.0 ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI Tại Việt Nam, có đến 8 trên 10 người tìm kiếm việc làm trên trực tuyến. CMCN 4.0, Cơ hội hội nhập với CƠN BÃO NGUỒN...   More info

Huấn luyện lái xe an toàn và thay nhớt miễn phí

28 Mar 07:30 - 11:30 28 Mar 07:30 - 11:30 - Hue Hue
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Hoạt động được tổ chức bởi Đoàn trường CĐ Công nghiệp Huế và Honda Datraco. -Thời gian: Từ 7h30 11h30 ngày 28 tháng 3 năm 2018 (Thứ 4). -Địa điểm: Hội trường D1, Khuôn viên Cơ sở...   More info

Học thử 2 buổi miễn phí Tiếng Anh Giao tiếp tại AMES Huế

29 Mar 08:00 - 10:00 29 Mar 08:00 - 10:00 - Hue Hue
Anh ngữ AMES Anh ngữ AMES
Đăng ký Học thử Tiếng Anh Giao tiếp miễn phí với 100 Giáo viên nước ngoài ! CE_Class 3: từ 8h00 đến 10h00 sáng ngày 21/03/2018. CE_Class 4: từ 8h00 đến 10h00 sáng ngày 29/03...   More info

Bắt đầu nhận hồ sơ K39 - đến tháng 3/2018

31 Mar 07:30 - 18:30 31 Mar 07:30 - 18:30 - Hue Hue
Trung tâm REACH Huế Trung tâm REACH Huế
Nhận hồ sơ liên tục K39, đến hết tháng 3 năm 2018, các ngành: Sale, marketing, Makeup, skincare, buồng phòng, pha chế,phục vụ nhà hàng...   More info

NAMUR Marathon 30eme

22 Apr 09:00 - 12:30 22 Apr 09:00 - 12:30 - Hue Hue
Projet Vietnam 2018 Projet Vietnam 2018
MON 30EME MARATHAON A...   More info

Ngày thành lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam 24, 25, 26/04/1951

24 Apr 00:00 - 23:00 24 Apr 00:00 - 23:00 - Hue Hue
Huế Huế
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM 24, 25, 26-4-1951 Vào các ngày 24, 25, 26-4-1951 tại chùa Từ Ðàm, Huế Ðại hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử toàn quốc lần...   More info

Festivla Huế 2018 "Huế - 01 điểm đến, 05 Di sản

27 Apr 06:00 - 02 May 09:00 27 Apr 06:00 - 02 May 09:00 - Hue Hue
Tranh gương Huế - Hue's glass paintings Tranh gương Huế - Hue's glass paintings
Lễ hội Văn...   More info

Festival Huế lần thứ 10

27 Apr 19:00 - 02 May 19:00 27 Apr 19:00 - 02 May 19:00 - Hue Hue
Việc làm Huế Việc làm Huế
Festival Huế lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 đến 2/5/2018 tại tỉnh Thừa thiên Huế với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế 1 điểm đến 5 di sản...   More info

Noa in Concert in Hue,Vietnam

29 Apr 20:00 - 23:00 29 Apr 20:00 - 23:00 - Hue Hue
Nhà Hàng Festival Huế Nhà Hàng Festival Huế
Hue Festival, Vietnam Ticket link coming...   More info

W L T / เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3 คืน / วันที่27-30 ก.ค.

26 Jul 20:00 - 30 Jul 23:00 26 Jul 20:00 - 30 Jul 23:00 - Hue Hue
Hue, Vietnam Hue, Vietnam
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Kỷ Niệm Ngày Phật Thích Ca Thành Đạo 08-12 (âm lịch)

13 Jan 00:00 - 23:00 13 Jan 00:00 - 23:00 - Hue Hue
Huế Huế
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO 08-12 (ÂM LỊCH) Sao Mai rực rở góc trời Tử sinh đã dứt, não đời trôi tan Mười phương thế giới hân hoan Mừng đấng giác ngộ vén màn vô minh...   More info


© 2018 Siguez