Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST 2018

20 Jul 07:00 - 21 Jul 10:00 20 Jul 07:00 - 21 Jul 10:00 - Hue Hue
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies CEST) là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự...   More info

เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3 คืน / วันที่27-30 ก.ค. / คชจ 6,800

26 Jul 20:00 - 30 Jul 23:00 26 Jul 20:00 - 30 Jul 23:00 - Hue Hue
Hue, Vietnam Hue, Vietnam
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

Kỷ Niệm Ngày Phật Thích Ca Thành Đạo 08-12 (âm lịch)

13 Jan 00:00 - 23:00 13 Jan 00:00 - 23:00 - Hue Hue
Huế Huế
KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO 08-12 (ÂM LỊCH) Sao Mai rực rở góc trời Tử sinh đã dứt, não đời trôi tan Mười phương thế giới hân hoan Mừng đấng giác ngộ vén màn vô minh...   More info


© 2018 Siguez