Cây trồng, Trái Đất và Vũ trụ - Nuôi dưỡng & Chăm sóc Đất Mẹ

24 Jan 08:00 - 27 Jan 11:00 24 Jan 08:00 - 27 Jan 11:00 - Hue Hue
Fondation et Association Eurasia Fondation et Association Eurasia
Chào các bạn, Học viện Eurasia (Eurasia Learning Institute ELI) tổ chức các buổi chia sẻ và học làm vườn Biodynamic tại Tịnh Trúc Gia. Là sự tiếp nối của lớp học về nuôi dưỡng...   More info

Tổng Hạnh Phúc Quốc Gia - GNH trong Giáo dục và Kinh doanh

22 Feb 06:00 - 24 Feb 13:00 22 Feb 06:00 - 24 Feb 13:00 - Hue Hue
Fondation et Association Eurasia Fondation et Association Eurasia
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HẠNH PHÚC QUỐC GIA GNH: Nhận thức mới về sự phát triển trong Giáo dục và Kinh doanh Hợp tác giữa Học viện Eurasia ELI và Tohe, Hanoi 22-24, tháng 2, năm 2018...   More info


© 2018 Siguez