Kỷ Niệm Ngày Phật Thích Ca Thành Đạo 08-12 (âm lịch)

Kỷ Niệm Ngày Phật Thích Ca Thành Đạo 08-12 (âm lịch)13 Jan 00:00 - 23:00 - Hue
Huế

Route

KỶ NIỆM NGÀY PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO 08-12 (ÂM LỊCH)

Sao Mai rực rở góc trời
Tử sinh đã dứt, não đời trôi tan
Mười phương thế giới hân hoan
Mừng đấng giác ngộ vén màn vô minh

Cách đây hơn 25 thế kỷ, ở tại Bồ-đề Đạo Tràng (Ấn Độ), thái tử Tất-đạt-đa sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tham thiền nhập định dưới cội Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật Thích-ca-mâu-ni. Đánh dấu sự ra đời của đạo Phật, một tôn giáo vì Hòa Bình và Hạnh Phúc của nhân loại, chúng sanh.Nhờ có ngày Phật Thành Đạo, hàng hậu học chúng ta mới có một con đường để bước đi, mới có được những lời dạy để thương yêu, hy sinh, phụng sự và hướng về nơi an tĩnh của tâm hồn. Chúng ta mới có được một mục đích để sống, một cứu cánh cao siêu thanh thoát ở phía cuối con đường.

Nhờ có ngày Phật Thành Đạo, ta mới có một đấng Giáo Chủ siêu tuyệt để tôn thờ, để tự thấy mình còn quá nhỏ bé dưới chân Người. Nhờ có ngày Thành Đạo, trần gian tội lỗi bỗng bớt tội lỗi, khổ đau bỗng bớt khổ đau. Nhờ có ngày Thành Đạo, nhân loại còn được hy vọng về một tương lai hòa bình, trong đó con người sống thương yêu hòa ái, bảo vệ môi trường, xây đắp hành tinh thành một cõi Tịnh Độ đẹp ngời. Nhờ có ngày Thành Đạo, chúng ta đã có được một Đức Phật, một Đạo Phật, một mái nhà thênh thang để che chở và nâng bước ta đi.

Nguyên Hoàng Phan Văn Huy Tâm
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT... :p© 2018 Siguez