Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST 2018

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST 201820 Jul 07:00 - 21 Jul 10:00 - Hue
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Route
More info

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies – CEST) là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và công bố các công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
Chủ đề “Nghiên cứu và đào tạo trong thời đại số”, bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau:
+ Khoa học công nghệ:
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ điện, điện tử-viễn thông- Công nghệ y - sinh, vi sinh
- Công nghệ cơ khí
- Công nghệ cơ - điện tử
- Công nghệ hóa - vật liệu
- Công nghệ tự động.
+ Khoa học giáo dục:
- Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý, đổi mới chương trình đào tạo
- Khảo thí, kiểm định và đảm bảo
chất lượng đào tạo
- Quản lý tài chính
- Liên kết nhà trường - doanh nghiệp
- Truyền thông và Quan hệ công chúng
THỂ LỆ BÀI VIẾT
Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng file Microsoft Word, có độ dài không quá 08 trang A4 theo định dạng của bài báo IEEE đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc theo định dạng của bài báo đại học Harvard đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo (Tham khảo file mẫu tại website www.hueic.edu.vn/cest-2018)
Gửi bài: Đăng ký tài khoản theo địa chỉ email đăng ký ở bài viết trên hệ thống Eassychair và nộp bài theo link: easychair.org/conferences/?conf=cest20180
KẾ HOẠCH HỘI THẢO
- Nhận bài: Đến hết ngày 01/06/2018
- Thông báo kết quả nhận bài: Ngày 25/06/2018
- Đăng ký tham dự hội thảo: Trước ngày 10/07/2018
- Tổ chức hội thảo: Các ngày 20 - 21/07/2018;
THÔNG TIN XUẤT BẢN
(1) Tất cả các bài báo qua kiểm duyệt bởi Ban chương trình sẽ được đăng trong kỷ yếu của hội thảo.
(2) Các bài tiêu biểu thuôc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ được đăng trên số chuyên đề của Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông.
(3) Các bài báo tiêu biểu thuộc các lĩnh vực Công nghệ và thương mại sẽ được đăng trên tạp chí Công Thương.
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Giải đáp thông tin liên quan đến hội thảo: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ thành phố Huế
- Email: qlkh@hueic.edu.vn
- Điện thoại cố định: 02343834700
- Điện thoại di động: 0906560880 (TS. Nguyễn Hữu Chúc).© 2018 Siguez