Ky Niem 30 Nam Ngay Ra Truong Khoa 8 (1987-2017)

02 Dec 06:00 - 03 Dec 13:00 02 Dec 06:00 - 03 Dec 13:00 - Long Thành Long Thành
Ngã Ba Thái Lan , Tam Phước , Biên Hòa , Đồng Nai Ngã Ba Thái Lan , Tam Phước , Biên Hòa , Đồng Nai
Ky Niem 30 Nam Ngay Ra Truong Khoa 8 (1987-2017). Ngay Thu Bay 02/12 va Chu Nhat 03/12 nam 2017 (se duoc ban to chuc chot lai sau). Tran trong than moi tat ca ban be DDBD tham du...   More info


© 2017 Siguez