Bé Học Làm Egg Boats

23 Sep 17:00 - 19:00 23 Sep 17:00 - 19:00 - Me Tri Me Tri
Kitomo Kids Cafe Kitomo Kids Cafe
  More info

Bé Làm Đồ Chơi Từ Lõi Giấy

24 Sep 10:00 - 11:30 24 Sep 10:00 - 11:30 - Me Tri Me Tri
Kitomo Kids Cafe Kitomo Kids Cafe
  More info

Bé Học Làm Bánh Trung Thu (Bánh Dẻo Lạnh)

30 Sep 17:00 - 19:00 30 Sep 17:00 - 19:00 - Me Tri Me Tri
Kitomo Kids Cafe Kitomo Kids Cafe
  More info


© 2017 Siguez