Humanitour Tháng 9/2017 : "Cao Bằng - Trung Thu Yêu Thương"

30 Sep 20:00 - 01 Oct 21:30 30 Sep 20:00 - 01 Oct 21:30 - Nà Luông Nà Luông
Nà Luông, Cao Bằng, Vietnam Nà Luông, Cao Bằng, Vietnam
Humanitour Tha ng 9/2017 : Cao Bă ng Trung Thu Yêu Thương là chuyến đi du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện, trợ giúp các em học sinh dân tộc thiểu số cấp mâ m non, tiểu học...   More info


© 2017 Siguez