Past Events

Bế Mạc Năm Thánh Giáo Xứ Thủy Nhai

28 Apr 19:00 - 30 Apr 07:00 28 Apr 19:00 - 30 Apr 07:00 - Nam Định Nam Định
Giáo Xứ Thủy Nhai Giáo Xứ Thủy Nhai
1. Nguồn gốc làng Thủy Nhai 1Theo truyền ngôn, vào khoảng thế kỷ thứ XIII có một số người từ Miền Tam Đảo Vĩnh Phúc di cư về khu vực này khai khẩn. Bấy giờ Thủy Nhai chỉ là một...   More info


© 2019 Siguez