Về Lý Sơn thăm người thương - Plan Xe lửa - xe CLC

28 Jun 18:00 - 02 Jul 05:00 28 Jun 18:00 - 02 Jul 05:00 - Quang Ngai Quang Ngai
Đảo Lý Sơn Đảo Lý Sơn
Plan Lý Sơn cuối tháng 6: 28/6-2/7 : đi tàu lửa, ghế ngồi mềm điều hòa tàu SE2, về xe giường nằm clc . Chi phí : 2500k, full Quăng gạch thoải mái, tới giữa tháng 5 off chốt đoàn...   More info

Về Lý Sơn đón hè - Plan Máy bay - xe clc

28 Jun 19:00 - 02 Jul 04:00 28 Jun 19:00 - 02 Jul 04:00 - Quang Ngai Quang Ngai
Huyện Đảo Lý Sơn Huyện Đảo Lý Sơn
  More info


© 2018 Siguez