Hát trên Quê hương tôi

16 Dec 18:00 - 22:00 16 Dec 18:00 - 22:00 - Quang Ngai Quang Ngai
Nhà Văn Hóa Lao Động Tỉnh Quảng Ngãi Nhà Văn Hóa Lao Động Tỉnh Quảng Ngãi
ĐÊM NHẠC GÂY QUĨ TỪ THIỆN HÁT TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI 19h, Thứ 7, Ngày 16/12/2017 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: UB MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi; Hội Âm nhạc TP...   More info

Boom Tấn LÔI BÁO - Victor Vũ - 22.12.2017

22 Dec 14:00 - 24 Dec 17:00 22 Dec 14:00 - 24 Dec 17:00 - Quang Ngai Quang Ngai
Thuận Thiên Cinema Thuận Thiên Cinema
  More info

Khi Con Là Nhà (Phim Tết Tây ) Vũ Ngọc Đãng - 29.12.2017

29 Dec 14:00 - 31 Dec 17:00 29 Dec 14:00 - 31 Dec 17:00 - Quang Ngai Quang Ngai
Thuận Thiên Cinema Thuận Thiên Cinema
  More info

Ngày Thành Lập

26 Feb 00:00 26 Feb 00:00 - Quang Ngai Quang Ngai
Lý Sơn - thiên đường trên biển Lý Sơn - thiên đường trên biển
Kỷ niệm ngày thành lập Nhà Nghỉ Bình Yên...   More info


© 2017 Siguez