Big Smile Day - Thứ 2 Cuối Cùng Trong Tháng T3

26 Mar 09:00 - 23:00 26 Mar 09:00 - 23:00 - Thai Binh Thai Binh
Lotte Cinema Thái Bình Lotte Cinema Thái Bình
Thời gian: Ngày Big Smile Day thứ 2 cuối cùng tháng, cụ thể ngày 26/03/2018 Nội dung Trong ngày Big Smile Day, xem phim đồng giá: 45.000 đồng/vé 2D Giảm giá COUPLE COMBO 95.000...   More info


© 2018 Siguez