Thông báo mở lớp tập huấn Thương mại điện tử 2018

14 Jun 08:00 - 22 Jun 17:00 14 Jun 08:00 - 22 Jun 17:00 - Thu Dau Mot Thu Dau Mot
Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Bình Dương Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Bình Dương
Xuất phát từ nhu cầu thực tế, khóa đào tạo Xây dựng và sử dụng bộ công cụ kinh doanh hiệu quả trên internet được Viện quản trị kinh doanh FSB Trường Đại học FPT xây dựng từ việc...   More info


© 2018 Siguez