Past Events

Hội thảo: “Giải pháp liên kết xúc tiến xuất khẩu trực tuyến"

22 Sep 08:00 - 12:00 22 Sep 08:00 - 12:00 - Thu Dau Mot Thu Dau Mot
Becamex Hotel Becamex Hotel
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tìm ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng thị phần, thúc đẩy tìm kiếm thị trường, giao thương, hợp tác với các...   More info


© 2017 Siguez