Past Events

Thursday Ladies Night

18 Jan 21:00 - 30 Mar 00:00 18 Jan 21:00 - 30 Mar 00:00 - Thu Dau Mot Thu Dau Mot
Hangover Pub Hangover Pub
Hangover Pub NEW LADIES NIGHT IN HOUSE Hangover Pub đặc biệt dành trọn tình cảm đến các bạn nữ 3. Hangover Pub sẽ áp dụng ngay ưu đãi sau cho các bạn nữ khi các bạn ghé Hangover...   More info

Friday Be Happy Be Hennessy

19 Jan 21:00 - 31 Mar 00:00 19 Jan 21:00 - 31 Mar 00:00 - Thu Dau Mot Thu Dau Mot
Hangover Pub Hangover Pub
Hangover Pub BE HAPPY BE HENNESSY Hangover Pub hứa hẹn sẽ không ngửng mang những ưu đãi mới mẻ và chất nhất quả đất đến các bạn trong năm nay. Bắt đầu từ ngày 19/01/2018...   More info


© 2018 Siguez