Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2017

07 Oct 08:00 - 08 Oct 17:00 07 Oct 08:00 - 08 Oct 17:00 - Trùng Khánh Trùng Khánh
Trùng Khánh Trùng Khánh
Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 7 8/10/2017 tại thác Bản Giốc, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con...   More info


© 2017 Siguez