Lễ hội Thành Tuyên - Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc 2017

28 Sep 00:00 - 30 Sep 23:00 28 Sep 00:00 - 30 Sep 23:00 - Tuyên Quang Tuyên Quang
Trung thu Tuyên Quang - Sắc màu đường phố Trung thu Tuyên Quang - Sắc màu đường phố
Năm 2017 là năm thứ 4 tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Thành Tuyên quy mô cấp tỉnh. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp Tết Trung thu, gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao và du...   More info

Trung Thu Tuyên Quang 2017 lê hội đường phố lơn nhất Việt Nam

28 Sep 08:00 - 04 Oct 11:00 28 Sep 08:00 - 04 Oct 11:00 - Tuyên Quang Tuyên Quang
Tuân Anh Hotel - Suối Khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang Tuân Anh Hotel - Suối Khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
Năm 2017 là năm thứ 4 tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Thành Tuyên quy mô cấp tỉnh. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp Tết Trung thu, gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao và du...   More info


© 2017 Siguez