Dâng Hương Chùa Yên Tử - Chùa Ba Vàng 2018

25 Mar 04:00 - 22:00 25 Mar 04:00 - 22:00 - Uông Bí Uông Bí
Chùa Đồng Yên Tử Chùa Đồng Yên Tử
I.LỜI NGỎ Năm nay BCH hội tổ chức chương trình với 3 phần chính chủ đạo trong chuyến đi -Phần 1: Tổ chức sinh nhật cho TNV, CTV -Phần 2: Tổ chức chương trình Bốc Thăm Trúng Thưởng...   More info


© 2018 Siguez