Past Events

Techfest Vùng Bắc Trung Bộ

05 Jun 08:00 - 17:00 05 Jun 08:00 - 17:00 - Vinh Vinh
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An
Tổ chức Techfest Vùng Bắc Trung Bộ 1. Mục đích -Kết nối các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Vùng kinh tế Bắc Trung Bộ: doanh nghiệp khởi nghiệp, Hiệp hội, trường...   More info


© 2018 Siguez