Beach clean up project

Beach clean up project14 May 16:30 - 27 May 18:30 - Vung Tau
The Lab

Route

There is low tide twice every month and it reveals a lot of trash on the beach near Hon Ba.

Hon Ba island has a beautiful rocky path which is only accessible for a couple hours. If the low tide is in the morning you also can see some locals collecting baby oysters on the rocks. However, littering from locals and tourists as well as trash flow from the ocean are ruining the environment around the island.

Therefore, every full moon and low tide we will do a Beach Clean Up project. We want to do this not because to clean up the beach only. We want to inspire people around to build new habits: picking up trash and put it in appropriate place, do not litter and empower people around you do the same thing. We also hope that people think about what they throw away and also try to use less.We could use your help! For anyone who helps out and brings back a bag(s) of trash, The Lab will cover your parking fee =D.

We also welcome volunteers who want to help us run this project sustainably. So don’t hesitate to connect us through FB message or call 0916 200 028 (Ms Yen Anh) to help us build up our home!

Time: 4:30pm, May 14th and May 27th
Venue: parking lot - Whale statue
You can also park at The Lab then walk there (about 20 minutes).
==================================================
Mỗi tháng có 2 lần nước rút cạn và phơi bày ra rất nhiều rác ở khu vực Hòn Bà.

Hòn Bà có một con đường đá đẹp chỉ có thể tiếp cận được một vài giờ khi nước rút. Nếu thủy triều thấp vào buổi sáng bạn cũng có thể thấy một số người dân địa phương thu nhặt sò và hào trên đá. Tuy nhiên, rác thải từ người dân địa phương, khách du lịch cũng như rác từ trôi dạt từ nơi khác đến đang hủy hoại môi trường xung quanh hòn đảo.

Do đó, mỗi khi trăng tròn và thủy triều thấp chúng ta sẽ làm đi nhặt rác ở khu vực đó. Chúng tôi muốn làm điều này không phải chỉ để làm sạch bãi biển. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh để xây dựng những thói quen mới: nhặt rác và đặt nó vào vị trí thích hợp, không xả rác và khuyến khích những người xung quanh làm như bạn. Chúng tôi cũng hy vọng mọi người nghĩ về những gì họ thải ra hằng ngày và cố gắng sử dụng ít hơn.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Đối với bất cứ ai giúp đỡ và mang về một túi rác, The Lab sẽ trải chi phí đậu xe của bạn.

Chúng tôi cũng hoan nghênh những tình nguyện viên muốn giúp chúng tôi điều hành dự án này một cách bền vững. Thế nên, đừng ngần ngại kết nối chúng tôi thông qua tin nhắn của FB hoặc gọi số 0916 200 028 (Ms Yên Anh) để giúp chúng tôi xây dựng môi trường của chúng ta!

Thời gian: 4:30pm, 14/05 và 27/05
Địa điểm tập trung: bãi giữ xe – tượng con cá voi siêu bự
Bạn cũng có thể gởi xe ở The Lab và đi bộ xuống biển (mất khoản 20 phút)


Past Events

Code đúng liệu đã đủ?

14 Apr 15:00 - 17:00 14 Apr 15:00 - 17:00 - Vung Tau Vung Tau
The Lab The Lab
Hỡi những thần dân của thế giới gõ phím, Hỡi những con người của công nghệ thông tin, Đã bao giờ bạn tự thắc mắc với lòng mình, CODE của mình như vầy đã CHUẨN chưa? Sao mình vẫn...   More info

Movie Night

14 Apr 18:30 - 21:30 14 Apr 18:30 - 21:30 - Vung Tau Vung Tau
The Lab The Lab
A drama based on the true story of Melvin B. Tolson, a professor at Wiley College Texas. In 1935, he inspired students to form the school's first debate team, which went on to...   More info


© 2019 Siguez