Đêm Truyền Giảng tại Đông Anh

25 Dec 19:00 - 21:30 25 Dec 19:00 - 21:30 - Xuan Dinh Xuan Dinh
Thôn Xuân Canh Xã Xuân Canh Đông Anh Hà Nội Thôn Xuân Canh Xã Xuân Canh Đông Anh Hà Nội
Đêm 25/12/2016, Hội Thánh Môn Đồ Hà Nội tổ chức truyền giảng kỷ niệm sự kiện Chúa Cứu thế giáng sinh 2016 năm, giúp người dân tại Xuân Canh Đông Anh nhận biết Chúa Giê xu là Đấng...   More info


© 2017 Siguez